ENTERTAINMENT

Denrele Edun Is ‘Jack Sparrow’ In New Photos As He Celebrates His 37th Birthday